Imbolc

Imbolc

Imbolc markeert het nog niet zichtbare maar duidelijk voelbare begin van de lente. De slapende natuur wordt wakker gekust. Eén van de betekenissen van Imbolc is “in de buik”. De aarde is zwanger van leven, moed verzamelend om naar buiten te treden.

 Ook in ons is het innerlijk vuur voelbaar aan het groeien, ook al is het nog niet zichtbaar. Het is een uitnodiging voor een voorjaarsschoonmaak; zowel innerlijk als uiterlijk. Een tijd om oude patronen los te laten en de levensvonk aan te wakkeren.

Kijk in de agenda voor de data; danslocatie en kosten vind je bij de praktische informatie.