Praktische Informatie

Praktische Informatie

Danslocatie:
Connecting Hands
Schrans 92 in Leeuwarden

Bijdrage:
– Dansmiddag/avond: €12,50 per keer