Praktische informatie

Praktische informatie

Danslocatie:
Connecting Hands
Schrans 92 in Leeuwarden

Bijdrage:
– Dans je Levenswiel: €30,- per cyclus van 3 lessen, €12,50 voor een losse les
– Djoeki’s dansen: €40,-, incl. koffie en thee, zelf lunch meenemen. Graag contant betalen
– Sahanja dansdag; Sacred dance….. en meer: €40,-/€45,-